Maja Bergström - Rörselse som form

23 Maj, 2011

Fotograf Simon Larsson

Vad är en rörelse? Det kan vara en kroppsrörelse, ideologisk rörelse eller ett rörligt medium. Genom att bryta upp en rörelse skapas nya former. Modestudenten Naim Josefi och jag har i samarbete skapat ett koncept med utgångspunkt i människan som grundform. På examensutställningen visas bland annat en konceptfilm som ramar in människans handlingskraft och innebörden av en rörelse.

ENGLISH: What is a motion? It can be a body motion, ideological motion or a moving medium. By breaking up a motion new forms are created. Fashion student
Naim Josefi and I have together created a concept based on man as the basic form. At the exam exhibition, a concept film, among other things, will be showed that shows a man's vigor and the meaning of a motion.

 

 

Högupplöst bild

Kategorier: Examen 2011, Visuell kommunikation

Bilder