Litteratur/Literature

6 Dec, 2011

Design: Martin Karlsson och Lena Svensson, M14.
Foto: Victor Nyström

Nobelpriset i litteratur tilldelas den svenske poeten Tomas Tranströmer "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".
Genom att bearbeta tyg med lim och vatten har vi skulpterat meningen "De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll" ur Tomas Tranströmers diktsamling Det vilda torget, 1979.

The Nobel Prize in Literature 2011 is awarded to Tomas Tranströmer "because, through his condensed, translucent images, he gives us fresh access to reality."
By using glue and water when working with the fabric, we have sculpted the sentence "The unwritten pages stretch out in all directions" from Tomas Tranströmer's collection of poems The Wild Marketplace, 1979.

Högupplöst bild

Kategorier: Utställning, Mode, Fashion Innovation

Bilder