Kemi/Chemistry

7 Dec, 2011

Design: Jonna Billengren och Marita Öhman, M14.
Foto: Victor Nyström

Nobelpriset i kemi utdelas till Daniel Shechtman "för upptäckten av kvasikristaller".

Helheten har ett unisex, orientaliskt uttryck mixat med en del av kvinnlig power suit-siluetten och möjligheten för män att stråla i glitter. Samtidigt ville vi ta bort den konservativa stämpeln från Nobelhögtiden och göra den mer jämställd.

The 2011 Nobel Prize in Chemistry is awarded to Dan Shechtman "for the discovery of quasicrystals".

The complete creation has a unisex, oriental expression, mixed with parts of the female power suit silhouette, and with the possibility for men to radiantly wear glitter. We also wanted to remove the conservative label from the Nobel festivities and make it more equal.

Högupplöst bild

Kategorier: Utställning, Mode, Fashion Innovation

Bilder