Julia Schollin - Bo 21

23 Maj, 2011

Fotograf Simon Larsson

Hur kommer framtidens kök egentligen att se ut? Kommer nya sätt att leva och den omöjliga bostadssituationen i Stockholm tvinga fram nya förhållningssätt till utform-ningen av hemmet? Kommer köket, som ett konstant rum, behöva luckras upp? I så fall, hur kan man skapa värdefulla köksobjekt som inte innefattar den högt värderade "manliga" estetiken inspirerad av restaurangköket? Kan man genom objekt skapa en variant av den så kallade öppna planlösningen, som lämpar sig för små lägenheter? Kommer köket i framtiden att behöva bli en del av vårt övriga möblemang?

ENGLISH: How will the kitchen of the future look? Will new lifestyles and the impossible housing situation in Stockholm force new approaches to interior design to appear? Do we need to break up the static kitchen? And will this in its turn lead to a change of stereotyped habits when it comes to cooking. If the kitchen in its present form no longer exists, is it possible to create valuable kitchen objects, which are not the result of the highly esteemed "male" kitchen aesthetics, inspired by restaurant kitchens? Is it possible to through objects create a version of the so-called open-plan that is suitable for small apartments? Will the kitchen in the future become a piece of our other furniture?

 

 

Högupplöst bild

Kategorier: Examen 2011, Form

Bilder