Iina Vuorivirta

23 Maj, 2011

Fotograf Simon Larsson

Modern industri har skapat en armé av massproducerade kloner och monoton standardisering. Designvärlden skriker efter produkter med mer karaktär och själ. Inte heller de erfarna konsumenterna är nöjda med de tomma skalen. Men var finns själen?
Jag ser objekten som individer. Genom individualisering vill jag göra det möjligt att skapa en mer personlig, varaktig relation till allt vi äger. Kan jag ge mer innehåll till objekten omkring oss?
Med en imitation av industriproduktion, tillsammans med synliga märken från händer, vill jag erbjuda en annan typ av kombination mellan hand och maskintillverkning. Jag vill hitta ett balanserat samarbete, som kan visa en historia industrin inte kan berätta, genom formen som handen inte kan göra.

ENGLISH: Modern industry has created an army of mass produced clones and monotonous standardization. The design world is screaming out for products with more character and soul. The experienced consumer is not happy with the empty shells either. But where is this soul to be found?
I see objects as individuals. By individualization I want to make it possible to create more personal, durable relationships with everything we own. Can I
provide more substance to the objects that surround us? By imitating an industrial production, together with visible marks of hands, I want to offer another kind of combination between hand and machine made. I want to find a balanced collaboration, which can show us parts of history that the industry cannot tell, by a shape that the hand cannot make.

 

 

Högupplöst bild

Kategorier: Form, Examen 2011

Bilder