Gustav Carlberg - Reflektioner - en designmetod som speglar vår vardag

23 Maj, 2011

Fotograf Gustav Carlberg

Måste våra möbler ha så ensidiga och statiska roller? Är vi så vana vid hur allt är konstruerat att vi inte kan se nya lösningar? Jag vill visa att vår vardag går att förändra och att verkligheten skulle kunna se ut på många olika sätt. Min designmetod går ut på att spegla en möbels form för att ge den nya funktioner och användningsområden och på så sätt ifrågasätta dess statiska roll. Jag har gjort en golvlampa som tagit ett steg mot något annat.

ENGLISH: Does our furniture need to be bound to such one-sided and static roles? Are we so used to how things are constructed that we can't see new solutions? I want to show that our everyday life can be altered and that reality can have many different looks. My design method is about mirroring the shape of onepiece of furniture, in order to give it new functions and areas of use and thereby questioning its static role. I have created a floor lamp which has taken a step into
becoming something else.

 

 

Högupplöst bild

Kategorier: Examen 2011, Form

Bilder