Fysik/Physics

7 Dec, 2011

Design: Malin Unga, Jenny Vejrich och Olivia Edvinsson, M14.
Foto: Victor Nyström

Nobelpriset i fysik delas med ena hälften till Saul Perlmutter och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt och Adam G. Riess "för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor".

Vi har valt att jobba med kroppens form som en fast kärna och ljus som förstärker en yttre silhuett av transparens. Vår process har varit öppen och vi har jobbat tredimensionellt och experimenterat med olika tekniker för att få fram rätt känsla. Kontrasten mellan en kärna i matt svart ull som slukar ljuset och en yta av färgad transparent plast som förstärker och reflekterar ljuset har varit grunden i vår idé.

The 2011 Nobel Prize in Physics is awarded "for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae" with one half to Saul Perlmutter and the other half jointly to Brian P. Schmidt and Adam G. Riess.

We have chosen to work with the shape of the body as a solid core, and with light that enhances an outer silhouette of transparency. It has been an open process and we have been working three-dimensionally and been experimenting with different techniques to bring out the right feeling. The foundation of our idea has been the contrast between a core of matt black wool that consumes the light, and a surface of coloured, transparent plastic which enhances and reflects the light.

Högupplöst bild

Kategorier: Utställning, Mode, Fashion Innovation

Bilder