Fred/Peace

6 Dec, 2011

Design: Leonard Kocic och Moa Sjöstedt, M14.
Foto: Victor Nyström

Nobels fredspris delas i tre lika stora delar mellan Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee och Tawakkul Karman för deras icke-våldskamp för kvinnors säkerhet och deras rätt till fullt deltagande i fredsbyggande arbete.

Årets fredspristagare kämpar för kvinnors rättigheter och fred på olika sätt. Vårt bidrag är en visuell gestaltning av detta enande och hur det kan skapa handlingskraft och förändring. Fredspristagarna kan ses som centrala knutpunkter i en fredlig kamp, vår kreation hålls samman av två integrerade knutar. Det är dessa knutar som är kärnan i vårt arbete, och för att förstärka detta har vi valt att låta dem ta plats medan det runt omkring fått vara avskalat och enkelt. Vi har också använt oss av okonventionella material, men har samtidigt strävat efter ett högtidligt uttryck som skulle kunna passa i Nobelsammanhang.

The 2011 Nobel Peace Prize is awarded jointly to Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee and Tawakkol Karman "for their non-violent struggle for the safety of women and for women's rights to full participation in peace-building work."

This year's Peace Laureates fight for women's rights and for peace in different ways. Our contribution is a visual creation of this unification, and of how it can create power of action and change. The Peace Laureates can be seen as the central units of a peaceful fight. Our creation is kept together by two integrated knots and these knots are the core of our work. To enhance them we have chosen to give the knots space, while keeping the surrounding stripped-down and basic. We have also used unconventional materials, but at the same time our aim has been a formal expression that would suit the Nobel festivities.

Högupplöst bild

Kategorier: Utställning, Mode, Fashion Innovation

Bilder