Elin Hedlund - Hej! Får jag flytta in hos er?

23 Maj, 2011

Foto Elin Hedlund

Bidrar vi formgivare alltid med vår kunskap på bästa sätt? Skulle man kunna möta varje målgrupp på ett mer personligt plan och därigenom få fram helt nya idéer och resultat?
Mitt experiment gick ut på att flytta in hos en främmande familj för att bättre kunna förstå och möta deras verkliga behov i vardagen. Min önskan var att inge förtroende för mig i min yrkesroll genom att låta familjen delta i designprocessen på sin egen hemmaplan. Projektet dokument-erades på film. När den experimentella metoden tillämpades på denna familj resulterade det i tre skräddarsydda produkter: en lekmatta, en tvättpåse och en galge.

ENGLISH: Do we designers always contribute with our know-ledge in the best of ways? Would it be possible to meet every target group on a more personal level, and
by doing so reach completely new ideas and results?
The idea for my experiment was to move in with a
family I did not know, in order to better understand and meet the actual needs of their everyday life. My wish was to instill their trust in me as a professional by letting the family participate in the design process on their home turf. The project was documented on film. When the experimental method was applied on to this family, the result was three customized products: a play rug, a laundry stocking and a hanger.

 

Högupplöst bild

Kategorier: Examen 2011, Form

Bilder