Application

How to apply

Beckmans’ Bachelor programmes are taught in Swedish and require that applicants meet the general entry requirements for higher education in Sweden.

You must have Swedish proficiency equivalent to the Swedish upper sedondary school course: Swedish 3. Read more about entry requirements

TISUS-test

Applicants with a foreign upper-secondary school education that lack qualifications in Swedish, are required to take the TISUS test. TISUS is recognised by all universities in Sweden as a statement of eligibility in the Swedish language. 

More information about how to apply to the Bachelor programmes is published in Swedish

 

Ansökan

ÅÅMMDD-xxxx

Jag godkänner att mina uppgifter registreras av Beckmans för att de ska kunna verifiera min ansökan och kontakta mig med vidare påminnelser och upplysningar om ansökningsprocessen. Samtliga uppgifter är obligatoriska, men kommer inte att delas med någon tredje part. För frågor eller begäran om utlämning av registrerade uppgifter, kontakta ansokan2016@beckmans.se.