Brand New

About

Brand New  Brand New  Brand New

'Brand New' showcases the diversity, energy and knowledge of this year graduating fashion students and visual communication students at Beckmans College of Design. It’s the last project before the graduating course starts.

In the project the final year fashion students have created twelve fashion collections based on six Swedish fashion brands. The students were allowed insight to the trends and other means of inspiration that influenced the spring collections of Acne, V Ave Shoe Repair, Filippa K, Dagmar, Mayla and Whyred. The challenge for the students has been to interpret the inspirations in their own way and develop new expressions rooted in the fundamental values of the fashion brands. The overall concept for the project is created by students at the programme for Visual Communication. It includes fashion film, fashion photography, digital communication and a magazine.

Brand New provides a platform to convey an atmosphere of excitement, the vibrancy of the students and the exciting possibilities for the future of fashion and visual communication. To place the work in a wider context a group of students have curated a publication containing interviews, points of discussion and short essays as well as fashion photography. Another group have made a fashion film about creating based on existing structures. The show investigates the boundaries of the fashion discipline and highlights the graduates’ different dispositions and interests.

The exhibition is produced by final-year students at Beckmans College of Design, in collaboration with Sweden’s most prestigious department store, Nordiska Kompaniet. Now we are happy to present 23 students ideas in the form of fashion and visual communication. This website includes a short film, a magazine, interviews and the magazine look book pictures of the fashion students’ collections.

A fashion show will take place at NK, Hamngatan, Stockholm the 24th January and the exhibition continues until the 3 February.

INTERVIEW

Brand

Acne Studios

Att prova nya idéer och fortsätta med att göra det vi tycker om.

Vi försöker att inte tänkta så mycket på vad andra gör utan fokusera på det vi gillar.

Miljömedvetenhet, starkt uttryck, funktionalitet.

1
Vad är utveckling för er?

2
Hur uppfattar ni den allmänna trendbilden i världen idag?

3
Hur tror ni modets roll kommer förändras i framtiden?

New

Amandah Andersson
Ebba Camitz

AA:  Utveckling för mig handlar om att ta till sig kunskap, olika intryck och tankar, och dra dessa vidare och längre från sin nuvarande punkt.
EC:  För mig handlar utveckling om att våga hänge sig åt processen. Att sätta upp mål men också våga att inte tänka – arbeta först och tänka ibland.

AA:  Den allmänna trendbilden handlar om att förstå vad som händer med världen just nu, tror jag. Det visar sig bland annat genom collagetekniken och intresset för hur människan både blir mer teknisk lagd, men tack vare det även mer andlig. Vi söker kontraster för att ta oss vidare.
EC:  Mycket handlar om att definiera sin person, sin smak och sitt intellekt genom val, våra virtuella liv är ett collage av stoff vi vill knyta till oss.

AA:  Jag tror modet kommer att vara både mer exkluderande men även mer inkluderande än idag. Bilden av modet som en scen för förändring och utveckling kommer att vara tydligare.
EC:  Jag tror att mode sakta men säkert rör sig mot att stå självständigt som disciplin. Ett ämne som kan definieras och förstås i sig själv utan att förhålla sig till andra fack.

House of Dagmar

Utveckling för oss har handlat väldigt mycket om att fördjupa oss och göra det vi började göra ännu bättre, det stickade men också det vävda. Förädla det stickade både i enklare produkter men också i mer sofistikerade och avancerade utifrån design och teknik. Att etablera sig inom ett område och kunna visa på en bredd inom det är något som vi tror är ett bra sätt att förstå märket på.

Trenden har gått mot mer individualism och personliga stilar idag mer än någonsin, egna idéer och annorlunda är något som premieras.

Det finns ju flera sidor av det hela, kedjorna kommer nog alltid ha sitt berättigande men även de måste leva upp till ideal och andra viktiga värderingar. Det kommer nog att finnas flera mindre designers med olika individuella värderingar och konsumenten väljer det som passar deras värderingar bäst. Trenderna är så många olika så jag tror mer på att skapa personliga stilar och värdegrunder som man vill stötta.

Per Götesson
Fiffi Wilton

PG:  Utveckling för mig, är att bli överraskad.
FW:  En reaktion på det rådande, något som inte är statiskt, en rörelse.

PG:  Liksom resten av världen står modet inför stora förändringar där människor så småningom kommer vilja börja klä sig för att markera sin identitet eller grupptillhörighet med tanke på den rådande politiska och ekonomiska krisen i Europa.
FW:  Mycket print och fokus på hantverk, blockade ytor tillsammans med transparenta, många referenser från Asien.

PG:  Jag tror inte modesystemet kommer att ändras på sikt. Däremot kommer konsumenten att ändra beteende och det kommer självklart påverka hur modet distribueras och visas upp.
FW:  Jag tror det kommer bli ännu viktigare att visa på ett eget personligt uttryck, att vara sin egen och inte följa strömmen.

V Ave Shoe Repair

Utveckling är något som sker i olika skeden i livet och på många olika plan. Oftast sammanflätas förändringen och man ser sammanhanget först efteråt. Utveckling är positivt och något alla behöver för att leva!

Trender idag rör sig så oerhört snabbt. Allt som syns finns tillgängligt för alla från jordens alla hörn och takten ökar ännu mer hela tiden. Konsumtionshastigheten ökar och, tyvärr med det, även slit och släng. Kunskapen om hur saker blir tillverkade försvinner mer och mer. Känslan är att vi har blivit upplevelsejunkies. Motreaktionen gissar jag blir en ökad medvetenhet om hur och vart det man köper tillverkas. Något som saknas idag.

Gissningsvis blir de två lägren av "äkta" och "fake" mer uppdelade och man kan se gränsen mellan dem allt tydligare. Dessutom tror jag att mode och styling blir än mer viktig än vad den är idag. Allt från reklamfilmer till hur personalen på Ica klär sig kommer att trissa upp och ännu mer övervägas, för att nå rätt målgrupp.

Lisa Laurell Amandinico
Lamija Suljevic

LLA:  Utveckling är för mig en kontinuerlig process av tillväxt där jag genom designprocessen ständigt utvecklas och lär mig nya saker.
LS:  Framtiden, något tvåsidigt.

LLA:  En av de starkaste trenderna just nu är att framhäva den välformade kvinnliga kroppen. Mycket sensualitet och hud, men samtidigt starka referenser till de maskulina/feminina linjerna från 80-talet på ett nytt modernt sätt som jag tycker är mycket intressant. Trenden är att kvinnan framstår som en stark jämbördig varelse. Kvinnligt och manligt tillsammans blir ett starkt uttryck. Viktigt är också hantverkets återkomst i designvärlden!
LS:  Utifrån modets nuvarande trender ser jag en stark kroppsfixering som tar sig uttryck genom samhällets ökade intresse för hälsa men också genom rädslan för fysiska hot så som epidemier, krig och andra katastrofer.

LLA:  Modesystemet måste skakas om – vi måste lära oss att producera kläder på ett mer intelligent sätt. Jag hoppas att framtiden kommer att präglas av mindre slit och släng och därmed minska mängden avfall.
LS:  Mer gränsöverskridande mellan olika discipliner samt större intresse för hantverk och långsiktighet.

Filippa K

Att alltid ifrågasätta och att vara i rörelse. Att vara intresserad av sin omvärld och ta in nya influenser.

Förväntningarna på varumärken ökar. Som kund förväntar man sig ansvarstagande och kvalitet i alla led. Även att varumärken ska vara konsekventa och tydliga i vad de gör. Intresset för specialister ökar.

Den personliga stilen blir allt viktigare. Man vill inte slaviskt följa en trend utan snarare uttrycka sin egen stil. Modets roll blir mer inspirerande än dikterande.

Emmy Andersson
Rikard Wahl

EA:  Utveckling är något som är svårt att upptäcka under tiden utvecklingen sker om man själv är en del av den. Det är först i efterhand, och utifrån, som man kan mäta och utvärdera hur något har utvecklats.
RW:  Något som aldrig slutar ske, en process som kan gå snabbt eller långsamt beroende på rådande omständigheter och stämningar i samtiden och dess öppenhet för nyheter.

EA:  Jag upplever att vi känner ett större ansvar för en hållbar utveckling, många vill kollektivt vara med och bidra till en smartare konsumtion. Samtidigt upplever jag en ökad individualism, vilket visualiseras genom mer personliga uttryck och att trendbilden blir mer eklektisk.
RW:  Trenderna kommer och går väldigt fort, och det visuella utbudet av mode, inspiration och referenser - särskilt via digitala medier - är väldigt omfattande, vilket gör att de estetiska uttrycken och referenserna blandas men också riskerar att urvattnas. Samtidigt tror jag att detta gör att vi idag kan se på mode på ett annat, mer medvetet, sätt än vad vi kunde förut.

EA:  Mode blir mer och mer ett allmänintresse, de flesta har åsikter om mode. Vilket i sin tur förhoppningsvis gör att en större grupp även får ökat intresse för koncept och hantverk. Vilket i förlängningen bidrar till att mode får högre status och att kläder värdesätts på ett mer hållbart sätt.
RW:  Jag tror det kommer fortsätta att följa redan existerande cykler, och spegla samhället på samma sätt som tidigare. Däremot tror jag att konsumtionen av mode kommer att förändras på olika sätt.

Mayla

Utveckling för mig är att ta något vidare till nästa steg.

Det finns många olika trender och de förändras ganska snabbt. Säsongerna blir kortare med fler kollektioner varje år vilket pushar fram nya trender. Många gånger fler än det finns plats för.

Nya trender blir mer tillgängliga genom internet och modebloggare. Fler har möjlighet att göra sin röst hörd. Samtidigt blir modet mer individuellt och nischat.

Marianne Høst
Lina Michal

MH:  Att våga.
LM:  Utveckling är att våga bryta mönster och trampa nya stigar. Att inte skrämmas av förändring, utan lita på den som något gott.

MH:  I dag finns det många parallella trender samtidigt. De kompletterar varandra genom at kommentera olika rörelser i samhället. Designers och konsumenter blandar ofta flera av dessa stilreferenser till ett eget uttryck.
LM:  Världen krymper, men rymmer desto mer. Gränser blir suddigare och kommunikationen öppnare, friare. Nya utryck uppstår när intrycken krockar med varandra.

MH:  Jag tror att mode kan få ett större erkännande som en egen, mer oberoende, konstdisciplin. Det skulle vara intressant att se mer okonventionellt och självständigt mode - det finns för många som lever av varandra inom modebranschen.
LM:  Jag tror att vi kommer se en massa nya sätt att konsumera mode på, inte bara genom att shoppa konsekvenslöst.

Whyred

Alina Brane
Isabel Elfast

AB:  Utveckling är expansionen i varande, som äger rum under processen mellan det som varit och det som man utforskar är möjligt.
IE:  En strävan att ifrågasätta och ersätta gamla och generaliserade “sanningar”.

AB:  Kulturer späs i varandra, intimiteten tätnar och gränser suddas ut.
IE:  Att många trender och tendenser samexisterar globalt och ett ökande intresse för kvalitet framför kvantitet.

AB:  Mode kommer etablera sig som självständig vetenskap och bli ett av de viktigaste verktygen vid samtidsanalys, då hon är ett av de snabbaste och känsligaste skikten i samhället att känna av förändring och undertoner.
IE:  Jag hoppas på ett större utrymme för personliga preferenser och uttryck snarare än styrande konventioner i olika modesammanhang.

Lookbook

Content

Coming Soon

Movie

Coming Soon

Information

The fashion students at Beckmans College of Design have created twelve fashion collections based on six Swedish fashion brands. The students were allowed insight to the trends and other means of inspiration that influenced the spring collections of Acne, V Ave Shoe Repair, Filippa K, Dagmar, Mayla and Whyred. The challenge for the students has been to interpret the inspirations in their own way and develop new expressions rooted in the fundamental values of the fashion brands. The overall concept for the project is created by students at the programme for Visual communication and contains a fashion film, a magazine and the exhibition design.

The exhibition is produced by final-year students at Beckmans College of Design, in collaboration with Nordiska Kompaniet.

Place & Time

The main entrance from Hamngatan

Opening hours:

Monday - Friday: .
Saturday: .
Sunday: .

Getting to the exhibition

Thanks

Printfabriken, Papyrus, Weinerska Bokbinderiet, Brita Zackari, Anja Aronowsky Cronberg, Märta Thisner, Nicole Walker, Samantha Braun, Philip Fohlin, Sabina Karlsson, Elva Ahlbin, Yenifer Rojas Sanchez, Tony Karlsson Sayles, Stockholmsgruppen Models, Mikas Stockholm, Fair Faces, Synk Casting, Elite Model Management, Madeleine Oxalaryd, Mikaela Törnkvist , Makeupstudion, Sanne Jensen, Savon, Olle Kirchmeier, Ikonoskop, Kameraten, Redpipe, Stopp, Isabel Löfgren, Otto Von Busch, Emilia Metzkes, Ursula Damm, Martin Schneider, TMG Sthlm, Vitt Grafiska, Simon Larsson, Fredrik Broander, Lisa Berkert Wallard, Jacob Olofsson, Daniel Griffel, Jacob Svensson

Press

Download press kit

Single images at Beckmans Press Room.