Sök


MyNewsdesk

Mynewsdesk170.jpg

Kalender

1 September-18 January
HT 2014

20-21 September
Lånegarderoben på Beckmans

3 December-31 March
Fashion Innovation i samarbete med Nobelmuseum

19 January- 7 June
VT 2015

 


Beckmans nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på Beckmans nyhetsbrev.

Beckmans intranät

Logga in

Design & development

by AGoodID

WHITE SHADOWS I av Isabelle Larsson Knobel, Mode

Mode

Modeprogrammet är en designutbildning som vilar på konstnärlig grund med fokus på mode.

Mode
Treårig studiemedelsberättigad högskoleutbildning, 180 hp


Utbildningsansvarig lektor
Göran Sundberg
Adjungerad professor
Mathilda Tham

Lektorer
Christian Lippich
Maria Ben Saad
Pär Engsheden
Marie O'Connor
Manush Mirzakhanjan


» Studenternas portfolios

Designområdet inkluderar därför särskilt de kläder och accessoarer som hjälper till att uttrycka vår identitet och spegla den tid vi lever i.

Utbildningen är därmed väl anpassad för en yrkesbana inom modeindustrin, särskilt inom produktutveckling och design men också som en kreativ plattform för olika yrken inom kommunikation, bildproduktion och modejournalistik.

Professionalitet och förmåga att arbeta i team är kvaliteter som är gemensamma för den träning som ges. Unikt för Beckmans Designhögskola är också det starka samarbetet med aktörer och organisationer inom designområdet - i form av aktuella och inflytelserika gästlärare, och som spännande samarbetspartners i utbildningens många projekt.

Lika viktig är den utveckling i konstnärlig förmåga och till eget estetiskt språk som skolan ger utrymme för. Detta för att hjälpa till att skapa självständiga kreatörer som, i förlängningen, kan vara med att utveckla området. Kritiskt tänkande och hållbarhet är exempel på ämnen som därför också är viktiga under hela utbildningen.

Utbildningens innehåll

De tre åren leder till en kandidatexamen i konst och design (180 hp) och är uppdelade enligt följande: Första läsåret är grundläggande och fokuserar på produktnivån av modet. Det innebär att studenten ska tillägna sig praktiska färdigheter och få en grundläggande förståelse av modedesignprocessen liksom design- och modeteoretiska baskunskaper.

Andra året handlar om att integrera praktiska och teoretiska moment i längre projekt, att omsätta färdigheter och förstå modet på systemnivå. Studenterna genomför och presenterar nu självständiga designprojekt med stöd av professionella handledare.

Tredje året ges mer tid till fördjupade studier. Studenterna genomför och presenterar två egna designprojekt på hög kreativ och professionell nivå, varav minst ett i samarbete med övriga discipliner. Här ingår inte minst skolans uppmärksammade examensvisningar och utställningar.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet gäller för studier vid Beckmans Designhögskola. För ytterligare information om vad grundläggande behörighet är se www.studera.nu. För att bli antagen krävs kunskap i svenska eller annat nordiskt språk. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskap inom konstnärliga områden. Arbetslivserfarenhet och studier i andra ämnen betraktas som merit.

Utbildningen förutsätter även intygad grundutbildning i mönsterkonstruktion och sömnad. Datorvana i PC/Mac-miljö fordras. Materialkostnader i samband med studierna bekostas av studenten.

Bilder från Modeprogrammet på Beckmans

 

PDFMode utbildningsplan.pdf

Beckmans Designhögskola