Sk


MyNewsdesk

Mynewsdesk170.jpg


 

Kalender

12-13 December
Julmarknad

15 February, 2016
ppet hus

 

Beckmans nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på Beckmans nyhetsbrev.

Beckmans intranät

Logga in

Design & development

by AGoodID

Vanliga frgor

Hr besvarar vi de vanligaste frgorna.

Om du inte hittar svaret på din fråga nedan (eller på utbildningssidorna), skicka ett mail till info@beckmans.se!


VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM BECKMANS DESIGNHÖGSKOLA

Ska jag söka via antagning.se?
Nej. Du fyller i ansökningsformuläret direkt på vår hemsida.

När kan man söka till Beckmans Designhögskola?
Ansökan sker en gång om året för antagning till hösten. 

Vilken skola är bra att gå innan man söker?
Nästan alla våra studenter har gått någon form av förberedande konstnärlig utbildning vid en folkhögskola eller fristående konstskola. En del har också gått Beckmans Kvällsskola. Det är viktigt att du väljer en skola som passar dig och dina behov beroende på vad du behöver öva upp. Här tipsar vi om olika förberedande utbildningar.


Finns det någon broschyr att beställa?

Det finns inget tryckt material om ansökan och arbetsprover, utan all information publiceras endast på hemsidan.


I antagningsinformation står det att datorvana i Mac- eller PC-miljö är ett krav, vilka program är det främst som kommer att användas?

Adobes programsvit, det vill säga Photoshop, Illustrator, inDesign samt Acrobat. Utbildning i dessa program sker på skolan
.


Om jag vill söka både till Designhögskolan och Kvällsskolan, behöver jag då skicka in arbetsprover till båda?

Nej, men du måste anmäla dig till båda utbildningarna via vår hemsida och märka kartongens kortsida med båda utbildningarna.

Hur mycket kostar det att gå på Beckmans Designhögskolas utbildningar?
De tre utbildningsprogrammen är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du betalar alltså ingen terminsavgift men bekostar själv det material som behövs i utbildningen. Hur mycket materialkostnaden blir varierar från termin till termin och beroende på vilken utbildning du går.

Hur bedöms arbetsproverna?
Arbetsproverna ska visa prov på din konstnärliga och kreativa förmåga. Vi lägger lika stor vikt vid dina idéer som din förmåga att gestalta dem.

När får jag besked om jag blivit antagen?
En antagningskommité går i början av juni varje år igenom ansökningar och arbetsprover och kallar ett antal sökande till intervju. Efter intervjun bestäms vilka som antas. Svar skickas ut i slutet av juni.

To international students: The study programmes require a knowledge of Swedish. For those who are not native Swedish speakers with a diploma in Swedish 1-3, it is possible to take the TISUS-test which is recognised by all universities in Sweden as a statement of eligibility regarding Swedish language proficiency.MODELINJEN

Vilka grundkurser eller utbildningar i mönsterkonstruktion och sömnad rekommenderar ni? 
Vi brukar inte rekommendera en viss skola eller kurs eftersom vi har sökanden från hela Sverige och från utlandet. Och det finns många olika utbildningar att välja på. Det viktigaste är att man tar reda på innehållet i kursen. Man måste lära sig heltäckande grunder i konstruktion och sömnad; konstruktion utifrån mått såväl som efter mallar, konstruktion av hela plagg samt både över och underdelar. Grundläggande sömnadsteknik inklusive detaljsömnad.
Det är alltid bra med en längre grundlig utbildning, men vi har sett att även kortare kurser kan fungera, det beror helt på hur läraktig man är.

Hur bedömer ni ansökningarna, vad är viktigast?

Förutom de obligatoriska förkunskaperna är det helt avgörande hur man löser ansökningsuppgifterna. Vi vill ha studenter som visar konstnärlig talang, personliga idéer och motivation att hålla på med mode.


VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM BECKMANS KVÄLLSSKOLA

När kan man söka till Beckmans Kvällsskola?
Ansökan sker en gång om året för antagning till hösten. 


Vad kostar Beckmans Kvällsskola?

Avgiften för läsåret 2012/13 är 34 000 kronor. Den betalas före kursens början. Kvällsskolan är inte CSN-berättigad.

Är Beckmans Kvällsskola mer anpassad för nybörjare?
Ja, det är den, även om man söker med arbetsprover även till den.

Har man förtur att komma in på högskoleutbildningen om man först har gått Beckmans Kvällsskola?
Nej, det har man inte.

När får jag besked om jag blivit antagen?
En antagningskommitté går i början av juni varje år igenom ansökningar och arbetsprover. Svar skickas ut i slutet av juni.

 

 

 

Anskan till Beckmans