Urval

Vad händer efter att vi tagit emot din ansökningsportfolio?

Efter ansökningsstidens utgång går en antagningskommité igenom din ansökningsportfolio. Först görs en samlad bedömning som skall visa att du uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven. Vid granskning av arbetsprover bedömer vi kreativ höjd, formkänsla, konstnärlighet i arbetsproverna, idéhöjd samt utvecklingspotential. Nyfikenhet och lust för ämnet är central. Detaljerad information om antagningsprocessen finns i antagningsordningen bifogad längst ned på sidan.

Intervjuer och besked

Vi antar ca 12-16 studenter på varje program. Ett led i ansökningsprocessen är att 20–30 sökande per program kallas till intervju i vecka 24 och 25. Antagningsbesked skickas ut via e-post i vecka 27.

Frågor

Har du frågor? Vi har samlat vanliga frågor här.