​Utställningsdesign till Nobel Creations 2015

Utställningsdesign till Nobel Creations 2015. Läs mer på Nobelmuseums hemsida.