Språkförbistring

Känslan av att ord inte bildar mening, abstrakta figurer aldrig tar form, när dialogen blir melodi.