Sea Creatures

Varje år slängs det 5-13 miljoner ton skräp i världens hav, och mängderna ökar för varje år som går. Vad kommer att hända med havets flora och fauna om människan fortsätter att förstöra haven i den takt vi gör nu?

Sea Creatures är ett förslag på hur havets varelser kommer att se ut om vi inte stoppar nedskräpningen inom den närmsta framtiden.