Saudi

En bildtidning om Saudie Arabien. En tidning där jag använder mig utav fotografier jag tog från Madain Saleh, ihopsatt med exempel på landets många lagar. Tanken är att man aldrig kan se hela bilden utan att se en del av texten, och man kan inte läsa texten utan att se fotografierna i bakgrunden. För att ta till sig den vackra naturen i Saudie Arabien måste man också ha deras politik i åtanke, och att landet inte bara består av skönhet och stillsamhet. När man diskuterar/reflekterar över landets mänskliga rättigheter måste man också komma ihåg att det är inte det enda som definierar landet. Det är inte svart och vitt.