Projekt Kärl

Prototyp av kärlen "Duo" - olikheter i enhet.