Minne

Konstnärlig gestaltning - en mobil som illustrerar mitt tidigaste minne.