Liv: Begravningsbyrå

Identitet till den fiktiva begravningsbyrån Liv.

Liv är sammanfattat en begravningsbyrå där fokus ligger på att samla ihop minnen, bygga ihop dem och sedan skapa något mer bestående att hålla fast vid.