Goldie

Alla drömmer om ett långt liv, men ingen vill se äldre ut. Kampen mot det yttre åldrandet är väl utbrett inom vår kultur och varje år spenderar vi flera miljarder kronor på att se yngre ut. Men varför är vi så rädda för att visa att vi har levt ett långt liv? Goldie är en publikation som utforskar vad skönhet är bortom föreställningen om att vi måste stoppa tiden.