Ecdysis

”Jag trodde att jag skulle ha problem
med det, men det har jag faktiskt inte.” - someone I dated 

Ecdysis är förvandlingen av ett dysfunktionellt skinn.
En dystopisk utveckling framkallad av en obekväm och påtvingad känsla. 

“I thought I was going to have problems with it, but actually I don’t.”
– someone I dated.
Ecdysis is the transformation of a dysfunctional skin.
A development brought about by an uncomfortable and imposed sensation.