Riltons Vänner – "De vill att vi bugar och niger"

Albumformgivning till Riltons Vänner.