Möjligheten att skicka in arbetsprover för sökande till läsåret 2016/17 har stängt och antagningsprocessen påbörjats.">

Sökande till Beckmans? Det här händer nu

Möjligheten att skicka in arbetsprover för sökande till läsåret 2016/17 har stängt och antagningsprocessen påbörjats.

Tidsplan

I slutet av v 22 skickar vi ut ett bekräftelsemail på att vi tagit emot din ansökan.

Under v 23 kommer antagningskommitéen att gå igenom arbetsprover. Först görs en samlad bedömning som skall visa att den sökande uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven. Vid granskning av arbetsprover bedömer vi kreativ höjd, formkänsla, konstnärlighet i arbetsproverna, idéhöjd samt utvecklingspotential. Nyfikenhet och lust för ämnet är central.

I v 23 kallar vi till intervjuer.

Under v 24-25 sker intervjuer med sökande till Form 180 hp, Mode 180 hp eller Visuell kommunikation 180 hp. Plats: Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10. Ca 20-30 personer kallas till intervju på varje program.

Under v 27 skickas antagningsbesked ut via mail. På varje program antas 12-16 personer.

Hämta arbetsprover

Tisdag den 28 juni kl 08.30-17.00 kan du hämta dina arbetsprover på Beckmans, Brahegatan 10.

Nyheter

Visa mer