Beckmans Designhögskola söker en kvalitetssamordnare

Vill du vara med och utveckla Beckmans? Skolan befinner sig i en intressant utvecklingsfas där ny kunskap, perspektiv på mångfald och hållbarhet, kvalitetsarbete och ämnesutveckling pågår. Nu söker vi en Kvalitetssamordnare på 50% av heltid.

Vårt mål är att vara en relevant plats för ämnesutveckling inom våra fält, en intressant samarbetspartner och att utbilda studenter med stark individuell kreativ och konstnärlig förmåga – från idé och koncept till färdig lösning.

Om tjänsten

Vi söker dig som förstår och har stor erfarenhet av högskolevärldens krav och utmaningar inom systematiskt kvalitetsarbete och är intresserad av att bereda plats för ämnesutveckling genom att vara ett administrativt stöd. Vi söker dig som lyhört och effektivt vill utveckla skolan tillsammans med oss.

Din hemvist på Beckmans Designhögskola blir avdelningen för administration och stöd. Du kommer samverka med kollegor inom både ledning, stödverksamhet och kärnverksamhet på skolan. På Beckmans Designhögskola betonas kollegiala samarbeten och ämnesutveckling. Du kommer att bistå rektor, undervisande personal, administratörer och nämnder med beslutsunderlag och information. Och du kommer att samordna och övervaka kvalitetsrapportering och förbättringar på Beckmans Designhögskola. Exempelvis i form av årlig verksamhetsplan som du följer upp och säkrar. Vidare ingår arbete med policyfrågor, övriga styrdokument som rör kvalitetsarbete och kvalitetsbedömningar för högskolan som helhet samt att verka för att kvalitet synliggörs i hela högskolans verksamhet. 

Du förväntas hålla dig uppdaterad med de myndigheter och krav som vi rapporterar mot och även informera dig om kvalitetsutveckling internationellt. Rollen som kvalitetssamordnare är omväxlande och arbetsuppgifter kan variera över tid. Anställningen innebär att vara aktiv och närvarande i högskolas systematiska kvalitetsarbete och leda processer.

Kvalifikationer

Vi vill att du som söker:

  • Har kunskap och erfarenhet av kvalitetsarbete på högskola
  • Är väl förtrogen med/har stort intresse för kvalitetsarbete kopplat till konstnärlig grund
  • Har mycket god förmåga att samarbeta, är flexibel och har god förmåga att utföra administrativa sysslor
  • Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, skriva rapporter, bistå med underlag för beslut och skapa dialoger internt och externt
  • Vill utveckla ett kvalitetssystem anpassat för en enskild utbildningsanordnare på konstnärlig grund inom ämnet design
  • Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet.

Om Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola är en av världens minsta konstnärliga högskolor med 123 studenter och 30 anställda. Utöver dessa anlitar vi en rad gästlärare och samarbetar ofta nära branscher och människor vi delar intressen med. Idag driver vi tre konstnärliga kandidatprogram (180 hp) inom Visuell kommunikation, Mode och Form. Beckmans Designhögskola är en enskild utbildningsanordnare och har sina lokaler på Brahegatan 10 i Stockholm.

Skicka in din ansökan snarast

Skicka in din ansökan snarast, dock senast den 21 juni 2017 till rektor Zandra Ahl. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Ansökan ska innehålla relevant dokumentation som stödjer din ansökan samt ett personlig brev som redogör för din syn på arbetet. En tjänsteförslagsnämnd kommer att kalla till intervjuer. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas. Beckmans Designhögskola har kollektivavtal.

Nyheter

Visa mer