Beckmans Designhögskola byter ägandeform till stiftelse

Beckmans Designhögskola har fått en ny ägandeform. Det tidigare privatägda aktiebolaget blir nu stiftelseägt.

Detta sker för att säkra skolans långsiktiga drift som ideell verksamhet och högskola. Stiftarna, som är 13 till antalet, tillför stiftelsen ett kapital på drygt 15 miljoner kronor, vilket ger skolan förutsättningar att fortsatt kunna erbjuda forskning och utbildning av högsta kvalité inom design- och kommunikationsområdena.  

Ny kompetens

Stiftarna är Susanne Beckman, Agnès Rosa Beckman, IKEA of Sweden, Marc O’Polo, Kjell och Märta Beijers stiftelse, IDR Scandinavia AB, Lowe Brindfors, H&M AB, Föreningen Beckmans Designhögskola, Familjen Robert Weils Stiftelse, Daniel Sachs Stiftelse, KING och Forsman & Bodenfors. 

—Beckmans har en lång tradition som ledande utbildare inom kommunikation, mode och form. För oss, liksom samtliga stiftare, är det av yttersta intresse att ha tillgång till arbetskraft med den här kompetensen. Det var ett enkelt beslut för oss att gå in som medstiftare, säger Erik Sollenberg, VD Forsman & Bodenfors.

Kapitaltillskottet kommer att ge Beckmans större möjligheter att rekrytera till, modernisera och utveckla verksamheten. 

—Beckmans Designhögskolas syfte är och har alltid varit ideellt – att utveckla bästa tänkbara utbildning för studenterna. Då är stiftelseformen en mer passande ägandeform, säger Daniel Sachs, styrelseordförande för Stiftelsen Beckmans Designhögskola. 
—Det är viktigt att det finns en avgiftsfri designhögskola som kan säkra den konkurrenskraft Sverige redan har inom de kreativa näringarna, fortsätter han. 

Skolans rektor sedan 2013, Cilla Robach, ser mycket positivt på förändringen. 

—Att Beckmans Skola AB nu blir stiftelseägt är ett viktigt steg. Stiftelsebildarnas engagemang och stora kompetens inom form, mode och visuell kommunikation kommer att fortsatt säkra utbildningarnas höga kvalitet, även på lång sikt. Med vår unika pedagogik har vi stora möjligheter att utbilda kreatörer som självständigt och aktivt kan påverka vår gemensamma framtid! 

Ny styrelse

I samband med ändringen av ägandeform tillsätts även en ny styrelse i skolan.  

—Beckmans står för topputbildningar inom kommunikation, mode och form. De ämnen som Beckmans bedriver utbildning inom kommer att blir än mer centrala för närings- och samhällslivet i framtiden och att vara med i denna nästa fas i skolans utveckling är fantastiskt spännande, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och tillträdande styrelseordförande i Beckmans Designhögskola AB.  

I skolans nya styrelse sitter Lars Strannegård, ordförande, Charlotte Gyllenhammar, Frank Hollingworth, Ann-Sofie Johansson, Mathilda Tham och Maria Veerasamy. 

Nyheter

Visa mer