Sk


MyNewsdesk

Mynewsdesk170.jpg


 

Kalender

4- 9 September
Beckmans Designhgskola x GANT

11-13 September
"Vi gr vad vi kan" - en kampanjinsamling fr flyktingar p Lesbos

12-13 December
Julmarknad

15 February, 2016
ppet hus

 

Beckmans nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på Beckmans nyhetsbrev.

Beckmans intranät

Logga in

Design & development

by AGoodID

Professor Kevin Noone frn Stockholm Resilience Centre.

Professor Kevin Noone frn Stockholm Resilience Centre.

  • Professor Kevin Noone frn Stockholm Resilience Centre.
  • Mathilda Tham berttar om designprinciper fr hllbarhet.
  • Mall fr livscykelbedmning.
  • Gran Svensson frn GreenIT.
  • Fredrik Moberg frn Albaeco visar bild p skalbagge som gett inspiration till en hjlm.

Dag 1 & 2

26 Aug, 2009

Det har varit tv intensiva dagar av frelsningar och workshops i hllbarhet.

Under första dagen på hållbarhetskursen fick vi ta del av de stora ramverken för hållbarhet. Professor Kevin Noone från Stockholm Resilience Centre, berättade om det naturvetenskapliga ramverket för hållbarhet och tog bland annat upp hur vi ska kunna leva inom planeten jordens gränser och vad som behöver göras för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation gav det socio-ekonomiska perspektivet på hållbarhet dvs vad är de etiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av en hållbar framtid i en global värld. Aspekter på design som förändringsverktyg togs upp liksom hur design kan användas som en brygga mellan intention och lösning. Med detta som grund fortsatte dagen med workshops för studenterna som tydliggjorde sambanden mellan ekologi, etik och ekonomi bland annat ledda av Mike Schragger från Foundation for Design & Sustainable Enterprise.

Andra dagen handlade om designprinciper för hållbarhet. Hur kan vi designa en mer hållbar värld var den stora frågan som inledde den föreläsning som Mathilda Tham, adjungerad professor i mode här på Beckmans och forskare inom hållbarhet vid Goldsmiths, University of London, höll tillsammans med sin forskarkollega Anette Lundebye. Att det inte bara räcker med designprinciper för hållbarhet på produktnivå utan att det är på systemnivå som den verkliga utmaningen ligger blev tydligt liksom att man som designer måste tänka på en produkt eller tjänsts hela livscykel redan från början då design kan bestämma 80-90 procent av dess livscykel.

Lars-Eric Sjölander och Göran Svensson från GreenIT tog sedan vid och berättade om hur de arbetar med vad som kallas för livscykelbedömning, dvs hur man med hjälp av olika redskap kan mäta hur hållbar en produkt eller tjänst är och metoder för att minska dess ekologiska fotavtryck.

Fredrik Moberg från Albaeco, en organisation som förmedlar aktuella miljönyheter från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle, avslutade förmiddagen med att berätta om hur design kan inspireras av naturens lösningar. Genom att lära av naturen kan vi minska slöseri med energi och resurser. Till exempel har termiter inspirerat till ett mer hållbart luftkonditioneringssystem i byggnader, geckoödlors fötter har gett inspiration till självhäftande material och hajens hud har imiterats för att skapa dräkter som gör dig snabbare i vattnet. Efter lunch samlades alla klasser för workshops om design och livscykelbedömning och participativa researchmetoder, dvs hur man undersöker tillsammans med användare.

 

 

Aktuellt
Nyhetsarkivet