Sök


MyNewsdesk

Mynewsdesk170.jpg

Kalender

5 December- 1 March
Nobel Creations i samarbete med Nobelmuseet

19 January- 7 June
VT 2015

26-28 January
Beckmans Fashion Collaboration 2015

3- 7 February
Beckmans på Stockholm Furniture Fair 2015

16 February
Öppet hus

18 February
Modetvåorna visar Material-projekt

oppet_hus2015_puff.jpg


Beckmans nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på Beckmans nyhetsbrev.

Beckmans intranät

Logga in

Design & development

by AGoodID

  • Catarina Midby från H&M till vänster, Eva-Carin Banka Johnson, från IKEA till höger.
  • Nanna Åkerlund från Lodestar Communications.
  • Workshop för åk 1 och 2.

Dag 3: Branschen och hållbarhet

27 Aug, 2009

Dagen inleddes av Nanna Åkerlund från strategibyrån Lodestar Communication som specialiserar sig på kommunikation för en ny grupp konsumenter – s.k. ConCumers, människor som väljer en medveten livsstil för en medveten konsumtion.

Enligt Lodestar uppvisar denna grupp en rad beteenden och beslut som i ökande grad har betydelse för de förändringsprocesser som pågår. Här finns en stark tro på förändring och vilja att göra något åt dagens brännande frågor. Ett begrepp som lanserats är LOHAS - Lifestyle of Health and Sustainability. Concumern kräver transparens, delaktighet och autencitet (ärlighet) och de utmärks bl.a. av praktiskt nätverkande, en stark individualism och vilja till självförverkligande.

För ConCumern är kretsen av människor i det egna nätverket mer betydelsefull än företagens och mediernas kommunikation för hur man fattar sina beslut. För företagen gäller det därför att visa öppenhet och gå in i en konversation snarare än att sprida information. I detta ligger det enligt Nanna Åkerlund en stark och positiv förändringspotential när det gäller hållbarhetsfrågor.

Efter pausen var det dags för branschfolk att berätta hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Eva-Carin Banka Johnson, Innovation and Sustainability coach på IKEA, Catharina Midby, produktutvecklare och metodansvarig för ekologiska produkter på H&M samt Carina Blidholm, en av grundarna till design- och varumärkesbyrån BVD berättade som sina erfarenheter - hur långt man har kommit, hur svårt det är, men att det också finns stora möjligheter och mycket man kan göra. Därefter följde en mer ingående diskussion och frågestund med respektive branschrepresentanter för sistaårsstudenterna, medan åk 1 och 2 hade workshops i story-telling respektive scenarioplanering med Annette Lundebye och Mathilda Tham.

 

Aktuellt
Nyhetsarkivet